Welkom op de website van 'De Schoolbrug',

de organisatie voor het onderwijsopbouwwerk in Antwerpen

Met een team van een twintigtal onderwijsopbouwwerkers en vele vrijwilligers slaan we de brug tussen de school en maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun ouders.

Enerzijds ondersteunen wij ouders en jongeren in hun contacten met de school en anderzijds proberen we om bij de school de drempels te verlagen die leerbedreigend zijn.

We zijn actief in zowel kleuter-, lager-, secundair- als hoger onderwijs.

Het onderwijsopbouwwerk van de stad Antwerpen!      
  NL   EN
De Schoolbrug . Welkom