De Digitale Schoolbrug

Onze samenleving digitaliseert in een snel tempo. Ook binnen het onderwijs zien wij de laatste jaren een evolutie op digitaal vlak. De corona-crisis heeft deze digitalisering een extra stimulans gegeven.  Naast de evoluties binnen het digitaal onderwijs, zijn scholen ook overgeschakeld op verschillende digitale communicatie-tools om in contact te blijven en te communiceren met hun ouders.

Deze toenemende digitalisering binnen het onderwijs kan naast heel wat kansen en opportuniteiten echter ook een grote ongelijkheid met zich meebrengen. Niet alle ouders kunnen profiteren van deze digitale evolutie. Het zijn vooral ouders die kwetsbaar zijn omwille van o.a. een lager inkomen of lage opleiding die de digitale trein dreigen te missen. Deze digitale ongelijkheid en kloof hoeft echter geen fataliteit te zijn. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van mogelijke digitale drempels en ouders versterken en ondersteunen om mee te kunnen met de digitalisering.

Om alle ouders mee te krijgen op de digitale trein is het belangrijk om als school de digitale realiteit van je ouders in kaart te brengen. Naast toegang tot internet en een toestel om op in te loggen hebben ouders ook digitale vaardigheden nodig om te communiceren met de school. De school kan ouders versterken in deze digitale vaardigheden, maar kan dit niet alleen doen en heeft daarvoor partners nodig om een gepast aanbod en acties voor ouders uit te werken. De school heeft wel de verantwoordelijkheid om de ouders te leren werken met de eigen communicatietool.

Digitale communicatie mag geen doel op zich zijn: het maakt deel uit van een brede samenwerking met ouders. Niet alle ouders zullen in staat zijn om digitaal te communiceren met de school. Als school is het dan ook nodig en essentieel om te blijven inzetten op andere vormen van communicatie met ouders.

Bij de keuze van een digitale tool om te communiceren met ouders is het belangrijk aandacht te hebben voor de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de communicatietool.

Binnen de scholen is er ook nood aan een beleid waarbij aandacht is voor een gemeenschappelijke aanpak inzake digitale communicatie met ouders.

De transitie naar digitale communicatie vergt een grote inspanning van ouders en school. Maar als de omschakeling succesvol is, plukken alle betrokkenen er de vruchten van. De ouders vinden digitale aansluiting bij de school en ontwikkelen daarenboven vaardigheden die ook in andere levensdomeinen belangrijk zijn. Leerkrachten ervaren dat ze gehoord worden door de ouders en worden verlost van de frustratie dat hun digitale communicatie verloren gaat in “cyberspace”. En voor de leerling wordt de lat gelijker gelegd omdat hun ouders nauwer betrokken worden bij hun schoolloopbaan.

 

Wil je graag ondersteuning bij de digitale communicatie met ouders op jouw school? Neem contact met ons op.

Tarik AtacDe Digitale Schoolbrug