Grote stap naar meer ‘ wederzijdse kennis en begrip’ op IMS

  28 juni 2016

IMS is een grote school op de Turnhoutse baan met 620 leerlingen en 135 personeelsleden, waar ook De Schoolbrug al enkele jaren aan de slag is. De leerlingen kunnen er terecht in ASO, TSO en BSO-richtingen en dit jaar waren er meer dan 75 OKAN-leerlingen. Na het jarenlang inzetten op ouderbetrokkenheid, zette IMS het afgelopen jaar grote stappen om ouders nog sterker te betrekken en te ondersteunen.

Naast het inzetten op laagdrempeligheid en een goed contact met de ouders, hadden we ook al fijne ervaringen door de leerlingen een toonmoment te laten organiseren voor hun ouders. De reacties waren heel positief. Ook enkele boeiende studiedagen, de prikkel van de ‘ Dag van de Ouder’ en de contacten met o.a. De schoolbrug, maakten dat we vonden dat we klaar waren voor een nieuwe stap. De focus van deze stap moest ‘wederzijdse kennis en begrip’ zijn; we willen een brug tussen ouders en school realiseren.

Samen met enkele leerkrachten, Laura van De Schoolbrug en Marjan en Luc van Vorming+, bekeken we de aanpak. Om ‘ wederzijdse kennis en begrip’ te realiseren, kozen we er voor om gespreksmomenten tussen ouders en school te organiseren. Maar… eerst moesten de ouders nog warm gemaakt worden voor het initiatief.

Meer lezen? Dat kan hier.

Tarik AtacGrote stap naar meer ‘ wederzijdse kennis en begrip’ op IMS