Het Vrije – tijds – spel binnenkort ook voor het buitengewoon onderwijs?

  18 februari 2019

In 2014 ontwikkelde De Schoolbrug in samenwerking met Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen een spel waarbij op een speelse manier een gesprek op gang wordt gebracht over het belang van vrije tijd. Het spel gaat in op het grote belang van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de ontwikkeling van onze jeugd. Ook komt een breed overzicht van het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen in beeld. Ten slotte nodigt het spel ouders uit om op zoek te gaan naar een passende vrijetijdsbesteding voor hun kind(eren). Hierbij gaan we ook in op de praktische, financiële en mentale drempels.

Maar hoe zit het met ouders van kinderen met een beperking? Hoe belangrijk is vrije tijd voor deze kinderen? Welk aanbod is er voor hen beschikbaar?

Voortbouwend op het succes van het Vrije-tijd-spel lanceert De Schoolbrug met de steun van Cera dit najaar het Buitengewoon vrije-tijd-spel.

Ben jij getriggerd door dit aanbod? Hou alvast onze website en facebookpagina in de gaten!

Tarik AtacHet Vrije – tijds – spel binnenkort ook voor het buitengewoon onderwijs?