KAAP – project wint 1ste prijs voor Europees label voor innovatief onderwijs

  30 september 2015

Het Kaap-project/Ouder in (inter-)actie werd door de jury van het Europese Label voor Innovatief Talenonderwijs tijdens de Europese dag van de talen tot winnaar uitgeroepen wegens de maatschappelijk relevantie, het aanbod op maat voor de ouders, het inzetten op netwerken en degelijke evaluaties en ondersteuning.

Met het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) wil de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs bevorderen in de lidstaten van de Europese Unie. Dat gebeurde voor het eerst in 1998. In Vlaanderen wordt het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs uitgereikt door EPOS vzw.

Het Kaap-project wint de eerste ELIT-prijs. De prijsuitreiking gebeurde op de EDT-conferentie (Europese Dag van de Talen) op 25 september. Het thema van dit jaar was Talen voor Sociale Inclusie. In het Kaap-project krijgen anderstalige ouders Nederlandse lessen op de school van hun kind. We werken op deze manier aan taalcompetenties van ouders zodat de communicatie verbetert en betrekken ouders bij de school en het leerpoces van hun kind. Elke basisschool of secundaire school kan een aanvraag indienen voor de organistaie van het project. De aanvragen voor schooljaar 2016-2017 starten in december 2015

We bedanken alle partners en actoren die werkzaam zijn binnen het project voor hun dagelijkse inzet. De volgende organisaties verdienen een pluim:

Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven
De schoolbrug VZW
Het Huis van het Nederlands Antwerpen
De NT2-aanbieders (Centrum voor Basiseducatie, CVO LBC, CVO Antwerpen, CVO Encora)

Meer info over het project vindt u op www.onderwijsantwerpen.be

Tarik AtacKAAP – project wint 1ste prijs voor Europees label voor innovatief onderwijs