Leerloopbaanbegeleiding

Elke leerling doorloopt een succesvolle schoolloopbaan die ervoor zorgt dat ze hun plaats vinden in de maatschappij. Daar droomt toch iedereen van….? Op het einde van je schoolloopbaan op eigen kracht je weg kunnen vinden in de wereld, vorm kunnen geven aan je job, zin om je verder te blijven ontplooien, bij kunnen dragen aan het groter geheel,….Is dat niet mooi?

Het maken van bewuste studiekeuzes is hierbij essentieel. Voor ons houdt dit in dat deze keuze gelinkt is aan interesses en talenten, gemaakt is met kennis van alle mogelijke studierichtingen en beroepen, en gepaard gaat met dialoog tussen leerling, school en ouders.

De Schoolbrug gelooft sterk in de ondersteunende rol van ouders. Wanneer een kind of jongere beroep kan doen op de ouder als klankbord, heeft dit een impact op keuzes en motivatie. Dit maakt dat ook ouders talenten en interesses linken aan studiekeuzes, kennis hebben van de structuur van het onderwijs, een ruim spectrum aan mogelijkheden zien en in dialoog kunnen gaan met hun kind en de school.

Voor veel ouders is dit een spontaan gebeuren, maar voor een grote groep ouders vraagt dit extra ondersteuning.
De Schoolbrug professionaliseert schoolteams in het versterken van ouders als leerloopbaanbegeleider van hun kind. Dit maakt dat kinderen of jongvolwassenen zich thuis of door een volwassene ondersteund weten in hun leerloopbaan en een bewuste studiekeuze kunnen maken.”

Wat doen we concreet?

  • We versterken schoolteams en leerkrachten om van de ouder een ondersteuner te maken en leerloopbaangesprekken te voeren.
  • We geven schoolteams wetenschappelijke achtergrond rond partnerschap met ouders, studiekeuzeprocessen, en de impact van maatschappelijke kwetsbaarheid op het studiekeuzeproces.
  • We ontwikkelen materialen, methodieken en ouderbijeenkomsten die de dialoog versterken tussen ouders, leerlingen en school. Deze materialen kunnen zowel in de thuiscontext als op school ingezet worden.
  • We ondersteunen scholen om ouders op een laagdrempelige manier over de structuur van het secundair onderwijs te informeren.
  • We zorgen dat ouders talenten & interesses van hun kind ontdekken en kunnen linken aan keuzes en mogelijkheden.
  • We zetten studenten in die de meest kwetsbare gezinnen bijstaan in het studiekeuzeproces.
  • ….

Het uiteindelijke doel is dat leerkrachten de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen als leidraad nemen voor de samenwerking met ouders. Op die manier ontstaat er een loopbaangericht partnerschap tussen ouders en school. Hiervoor is het belangrijk om positief contact te hebben met de ouders van elk kind en hen te informeren over de brede ontwikkeling van hun kind. Daarnaast is het nodig om ouders inzicht te geven in hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen. En ten slotte ga je als leerkracht samenwerken met ouders door goede afspraken te maken over het verloop van en de vervolgstappen in de leerloopbaan.

Overtuigd van de meerwaarde voor jouw school? Meld je aan door te mailen naar info@deschoolbrug.be. We komen dan langs voor een gesprek. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat de context is en wat jullie hopen te bereiken op vlak van partnerschap met ouders in functie van leerloopbaanbegeleiding en schoolsucces.

Tarik AtacLeerloopbaanbegeleiding