Leerplek voor studenten

Studenten van vandaag zijn de professionals van morgen. In de eerste plaats richt De Schoolbrug zich op toekomstige leerkrachten, studenten van de lerarenopleiding. Maar ook andere opleidingen zijn nauw betrokken bij het onderwijs en kunnen op school een rol opnemen in het bevorderen van de samenwerking met ouders, zoals maatschappelijk werkers, orthopedagogen en psychologisch consulenten.

Ons doel is dat studenten kennis en inzichten verwerven en vaardigheden ontwikkelen om te werken aan partnerschap tussen school en ouders binnen de grootstedelijke context. Dit met oog op hun toekomstige job. Dit doen we door hen relevante ervaringen te laten opdoen en de nodige tools aan te reiken.

Studenten kunnen op school ingezet worden vanuit verschillende invalshoeken zoals stage, keuzepraktijkvak en werkplekleren. Ze krijgen de kans om gevarieerde opdrachten te doen zoals ouders thuis begeleiden in hun onderwijsondersteunende rol en organiseren van interactieve ouderactiviteiten op school.

Het inzetten van een student op school kan er ook voor zorgen dat de school overweegt om zelf blijvend en structureel studenten in te zetten binnen het partnerschap met ouders. We moedigen scholen ook aan om de studenten lerarenopleiding die bij hen stagelopen kansen te geven om ervaringen op te doen in het samenwerken met ouders.

Wil je als hogeschool jouw studenten ook de kans geven om een leerervaring op te doen in het samenwerken met ouders?

Of wil je als school graag studenten inzetten bij de samenwerking met ouders? Contacteer ons via info@deschoolbrug.be

Of wil je als student bij ons stage lopen? Vul dan hier het stageformulier in.

Tarik AtacLeerplek voor studenten