Nederlands voor ouders op school

1) Kaap

Bij het Kaap-project volgen ouders gedurende een volledig schooljaar Nederlandse les op de school van hun kind(eren). Het Kaap-project wordt sinds 2007-2008 georganiseerd op Antwerpse scholen. Elk schooljaar werken we samen met een tiental scholen en bereiken we een 150 tal ouders.

De lessen gaan twee of drie keer per week door op de school. De lesmomenten worden begeleid door een professionele NT2-lesgever. Dit kan een lesgever van een Antwerps CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) zijn of van Ligo (Centrum voor Basiseducatie).

Wat Kaap onderscheidt van het algemene NT2-aanbod is het feit dat anderstalige ouders Nederlands op de school van hun kind leren, vertrekkend van de relatie met de school en de opvoeding van hun kind. Naast schoolthema’s komen ook opvoedingsthema’s aan bod. Het projectwerk is een belangrijk onderdeel van het Kaap-project. Bij het projectwerk gaan de ouders aan de slag om een project te organiseren dat zichtbaar is op de school.

Kaap heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Anderstalige ouders leren Nederlands in de schoolcontext van hun kind(eren)
  • In samenwerking met de school wordt er aandacht besteed aan de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind(eren)
  • Na afloop van het traject wordt er ook gewerkt aan doorstroom van ouders naar het reguliere NT2-aanbod

Interesse? Meld je dan hier aan

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerk-antwerpen-0/kaap-lessen-nederlands-voor-anderstalige-ouders

 

2) Schoolklap

Met Schoolklap kunnen de ouders Nederlands oefenen op de school van hun kind.

Wekelijks is er een contactmoment voor ouders die al een eenvoudig gesprek kunnen voeren in het Nederlands, maar meer taal willen oefenen. Tijdens de praatmomenten op school zorgen we voor een babysit, zodat ouders met kleine kinderen ook kunnen deelnemen. We praten over de kinderen, de school en schoolgerelateerde opvoedingsthema’s. De lesgever beslist samen met de ouders waarover ze zullen praten.

De taaloefenkans is geen traditionele taalles zoals dit bij kaap het geval is waarbij we eerst werken aan kennisdoelen en daarna overgaan tot het inoefenen van bijbehorende vaardigheden. We bieden daarentegen een moment waarbij ouders hun kennis en vaardigheden versterken. Daarbij vertrekken we steeds vanuit criteria voor een kwaliteitsvolle taaloefenkans: we bieden een taalrijk aanbod aan in een veilige, laagdrempelige omgeving waarbij interactie centraal staat.

Daarnaast zetten we in op de onderwijsondersteunende vaardigheden van de ouders. Door ouders te versterken in hun onderwijsondersteunend gedrag, hopen we een duurzaam effect te sorteren op het schoolsucces van hun kinderen.

Met Schoolklap willen we niet alleen de ouders versterken. Ook leerkrachten worden betrokken. We bekijken samen met de leerkrachten hoe ze bestaande ouderactiviteiten kunnen omvormen tot een taaloefenkans; we geven hen inzicht hoe ze kunnen samenwerken met de ouder als partner voor het schoolsucces van het kind en hoe ze het onderwijsondersteunende gedrag van de ouder kunnen faciliteren.

We schakelen leerkrachten en Nederlandstalige ouders in als gesprekspartner voor de ouders. We bereiden samen het contactmoment voor, geven meer achtergrond over taalverwerving en geven tips over spreken met anderstaligen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich zelfzeker voelen tijdens het contactmoment.

Is dit iets voor jouw school? Neem dan contact met ons op.

Tarik AtacNederlands voor ouders op school