Ouders versterken in hun onderwijsondersteunende rol

Onderwijsondersteuning in de thuiscontext

Een positief onderwijsondersteunend thuisklimaat is een belangrijke factor in het schoolsucces van kinderen. Uit meerdere internationale onderzoeken is gebleken dat, van alle vormen van ouderbetrokkenheid, de betrokkenheid van ouders thuis het grootste effect heeft op de schoolprestaties van het kind.

Voor ouders is het echter lang niet altijd duidelijk hoe zij kunnen bijdragen aan het schoolsucces van hun kinderen. Vaak onderschatten ze ook de invloed die ze kunnen hebben op dit schoolsucces. Het is dan ook van groot belang dat de school zoekt naar mogelijkheden om die ondersteunende rol te verduidelijken en ouders daarin bij te staan.

We baseren ons daarbij op de zesvoudige rol van ouders zoals die door onderzoekster Lusse is omschreven in haar onderzoek ‘Samen werken aan schoolsucces’:

  • Interesse en betrokkenheid tonen voor het schoolleven van het kind, daarover samen praten
  • Positieve overtuigingen en verwachtingen hebben over de mogelijkheden van hun kind
  • Aandacht hebben voor de ontwikkeling van interesses en talenten van het kind
  • Informele leerstimulansen aanreiken, in het bijzonder lezen en voorlezen of vertellen
  • Globale aanmoediging en support: motiveren
  • Communiceren en samenwerken met de leerkracht

 

Ons aanbod voor ouders aan huis is bedoeld voor kwetsbare gezinnen die nood hebben aan intensieve ondersteuning op maat. Tevens is dit aanbod ook een kans voor leerkrachten om hun ouders beter te leren kennen en te ondersteunen in hun rol thuis. We vragen dus steeds een engagement van de klasleerkracht van het kind. Via gesprekken met ouders, reflecties en intervisies doorlopen zij eveneens een groeitraject.

We reiken ouders en leerkrachten de nodige handvaten aan om samen een succesverhaal te maken van de schoolloopbaan van hun kind.

 Ouderbijeenkomsten op school

Het versterken van ouders in hun onderwijsondersteunende vaardigheden hoeft niet enkel plaats te vinden in de gezinnen thuis. Organiseren van ouder-(kind) bijeenkomsten op school kan ook een waardevol effect hebben op de rol die ouders thuis opnemen.

Tijdens deze bijeenkomsten met ouders gaan we dieper in op hun rol en moedigen we hen aan om deze rol op te nemen. Ook bij dit aanbod vragen we steeds het engagement van één of meerdere leerkrachten.

Individuele gesprekken tussen leerkracht en ouder

Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouder verhoogt de kansen op een geslaagde thuisondersteuning. Tijdens de oudergesprekken op school kan de leerkracht de ouder faciliteren om zijn rol thuis op te nemen.

Dit vraagt dat alle leerkrachten een concreet beeld hebben van wat de rol van ouders precies is en dat ze weten hoe ze deze rol kunnen faciliteren. Om hun kind te kunnen aanmoedigen moeten ouders niet alleen horen wat hun kind niet goed kan maar vooral wat er wel goed gaat. Om interesse te kunnen tonen in het schoolgebeuren is het van belang voor ouders dat ze weten waar het kind op school mee bezig is en concrete handvatten krijgen om daar thuis over te praten. Om leerstimulansen te kunnen aanbieden aan hun kind moeten ouders concrete tips krijgen wat ze met hun kind thuis kunnen doen, enz.

 

Interesse om ook op jouw school ouders te versterken in hun onderwijsondersteunende rol? Neem contact met ons op en dan komen we langs voor een gesprek. We bekijken dan samen met jullie de noden van de school en werken een aanbod uit op maat van de school.

Tarik AtacOuders versterken in hun onderwijsondersteunende rol