Handleiding Kies Buitengewoon Raak!

Productbeschrijving

Het pakket Kies Buitengewoon Raak! is een instrument voor scholen en CLB’s om (kansarme) ouders en hun kinderen te informeren over en te betrekken bij het studiekeuzeproces. De methodieken zijn ontwikkeld voor ouders met kinderen in het préschoolverlaters – en schoolverlatersjaar.

Het draaiboek vormt een leidraad die verschillende mogelijkheden aanreikt om rond studiekeuze te werken. Iedereen kan die op zijn eigen, creatieve manier invullen, aanpassen en gebruiken.

Deel 1, de map ‘Hoe oudergroepen organiseren’, vormt de basis. Hierin staat de nodige (achtergrond) informatie die nodig is bij iedere bijeenkomst.

Deel 2 omvat de uitgeschreven bijeenkomsten, alsook de materialen die daarbij nodig zijn. Je vindt er een uitgeschreven voorbereiding, een fotobenodigdhedenlijst,
het verloop van de bijeenkomst en de afronding. Het pakket omvat zowel materiaal om te werken met de leerlingen als met de ouders. De materialen voor tijdens de ouderbijeenkomsten kunnen ook in de klas worden gebruikt met de leerlingen ter voorbereiding van de ouderbijeenkomst.

Deel 3 bundelt een aantal methodieken om met de leerlingen in gesprek te gaan over interesses, talenten, studierichtingen, beroepen en scholen.

Het doek en het schema met de structuur van het secundair onderwijs werden aangepast naar de modernisering. De uitleg die bij het schema hoort, dient nog aangepast te worden. Het gaat over pagina 111 tot 119. We werken hier momenteel hard aan om dit zo snel als mogelijk klaar te hebben. Van zodra dit klaar is mailen we dit in pdf aan u door.

Download of € 40,00