Handleiding Kies Raak!

Productbeschrijving

Het pakket Kies Raak! is een instrument voor scholen en CLB’s om (kansarme) ouders en hun kinderen te informeren over en te betrekken bij het studiekeuzeproces. De methodieken zijn ontwikkeld voor ouders met kinderen in de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

Het draaiboek vormt een leidraad die verschillende mogelijkheden aanreikt om rond studiekeuze te werken. Iedereen kan die op zijn eigen, creatieve manier invullen, aanpassen en gebruiken.

Deel 1, de map ‘Hoe oudergroepen organiseren’, vormt de basis. Hierin staat de nodige (achtergrond) informatie die nodig is bij iedere bijeenkomst.

Deel 2 omvat de uitgeschreven bijeenkomsten, alsook de materialen die daarbij nodig zijn. Je vindt er een uitgeschreven voorbereiding, een fotobenodigdhedenlijst,
het verloop van de bijeenkomst en de afronding. Het pakket omvat zowel materiaal om te werken met de leerlingen als met de ouders. De materialen voor tijdens de ouderbijeenkomsten kunnen ook in de klas worden gebruikt met de leerlingen ter voorbereiding van de ouderbijeenkomst.

Download of € 40,00

Categorie: .