Oudergroep taalontwikkeling

Productbeschrijving

Beste leerkracht,

Je organiseert een oudergroep over de taalontwikkeling van kinderen, meer specifiek over taalstimulering aan de hand van boeken? Je wil je ouders tonen wat de school hierrond doet en je wil hen motiveren om zelf ook actief de taal/talen van hun kind te stimuleren? Je zoekt hapklaar materiaal, uitgeteste methodieken en een gebruiksklare presentatie? Goed nieuws, je bent aan het juiste adres.

De Boekenkaravaan ondersteunt in haar samenwerkingsscholen oudergroepen over dit thema. Heb je geen samenwerking met De Schoolbrug of de Boekenkaravaan? Geen probleem, we delen met plezier het materiaal en alle tips met jou.

Maak eerst uit wat je doelen, je doelgroep, je troeven en je kader zijn. Hoeveel tijd heb je? Wil je een reeks van oudergroepen opzetten of één sessie? Wat zijn de noden en vragen die leven bij de ouders? Welke onderdelen zouden zij interessant vinden? Gaan jullie gericht uitnodigen of bereiden jullie je voor op een zeer heterogene groep? Is je doel dat ouders thuis een positief (voor-)leesklimaat creëren of wil je hen op je school betrekken als voorleesambassadeurs? Vind je de toeleiding naar de bibliotheek essentieel of bewaar je dit voor later?
In het document in de bijlage vind je een inhoudelijke checklist om je focus helder te krijgen.

Uit ervaring weten we dat een gedragen visie op meertaligheid een must is. Pas als je team de meerwaarde van thuistalen erkent en je school een beleid heeft rond de synergie tussen de taalverwerving Nederlands en de thuistalen van je leerlingen, kan deze oudergroep haar doelen echt waarmaken. Is dit voor jouw school nog niet het geval? Stuur je vraag in naar het team schoolontwikkeling (schoolontwikkeling@antwerpen.be) van het Onderwijsnetwerk Antwerpen. Zij verhelderen je vraag en zoeken de meest geschikte partner om tegemoet te komen aan deze ondersteuningsnood.

Oké, je kan bouwen op een gedragen visie en je weet welke inhoudelijke focus voorop staat, dan kan je puzzelen met de basispresentatie en een aantal uitbreidingsonderdelen.

Hierbij vind je de basispresentatie. Vergeet zeker niet de notities onderaan de slides te bekijken. Hierin verklappen we welke info je kan meegeven en wat de meerwaarde van dit onderdeel is. Je hebt dus sowieso een beamer en projectiemogelijkheid nodig. De andere benodigdheden vind je in onderstaande tabel.

Tot slot willen we je oudergroep (en) alle slaagkansen bieden met de praktische checklist in de bijlage. Zo weet je zeker dat je niets vergeten bent. Veel succes!

Download

Inleiding leerkracht

Download hier

Basispresentatie oudergroep

Download hier

Inhoudelijke checklist

Download hier

Praktische checklist

Download hier

Uitbreiding

Download hier

Uitbreiding vragen

Download hier

Uitbreiding voorlezen op school

Download hier

Uitbreiding spelend leren

Download hier

Uitbreiding bibliotheekbezoek

Download hier