Praatplaten voorlezen

Productbeschrijving

De leidraad biedt je houvast bij de praatplaten. De praatplaten zijn ideaal als je met ouders individueel of in groep op een niet te talige manier het gesprek wil aangaan over boekjes, lezen en vertellen. Het is een informele en niet-bedreigende manier om meer in de diepte te peilen naar hun ervaringen, ideeën en mening.

Er zijn drie praatplaten. Een algemene met een blik in de woonkamers en in de openbare bibliotheek. Eentje specifiek over stoorzenders en hulpmiddelen en eentje waarin opties staan als de ouders weinig tijd hebben. Er zijn 25 focuskaarten waarop je een tafereel uit de platen meer in detail ziet. In de bijlage vind je bij elk tafereel voorbeeldvragen.

 

Wil je tijdens een oudergesprek taalbarrières overbruggen? Dan komt dit materiaal zeker van pas. Je duidt de taferelen aan op de plaat of toont de bijhorende focuskaarten. Zo begrijpt de ouder beter wat je juist vraagt of waarover je wil praten. Je kan de praatplaten gebruiken om ouders aan te zetten om (meer) voor te lezen, naar de bibliotheek te gaan met hun kinderen of te vertellen bij boeken. Dit kan zowel leuk zijn voor ouders met wie je geen taalbarrières ervaart als noodzakelijk zijn voor ouders die geen gedeelde taal met jou spreken.

Je kan je leerlingen hierin ook betrekken. Laat hen boeken uitzoeken om thuis met hun ouders te bekijken. Of inkleuren welke taferelen van de kleurplaat ze ook heel graag willen proberen met hun ouders. Je kan dit voorbereiden in de klas en gebruiken tijdens oudercontacten of kiezen voor een ouder-kind gesprek. De motivatie en het plezier van het kind werken aanstekelijk voor iedere ouder.

In deel twee van de leidraad vind je creatieve methodieken om met deze praatplaten aan de slag te gaan zowel in individuele contacten als tijdens groepsmomenten.

Praatplaat 1

Download hier

Praatplaat 2

Download hier

Praatplaat 3

Download hier

Leidraad praatplaten

Download hier

Kleurplaat

Download hier

1. Lezen als ontspanning

Download hier

2. Lezen om bij te leren

Download hier

3. Voorlezen in je voorkeurstaal

Download hier

4. Vertellen in je voorkeurstaal

Download hier

5. Vragen stellen over het boek

Download hier

6. Interactief voorlezen

Download hier

7. Samen liedjes zingen

Download hier

8. Praten over wat je vindt van het boek

Download hier

9. Samen naar de bib gaan

Download hier

10. Samen een boek kiezen

Download hier

11. Meedoen aan een voorleesmoment

Download hier

12. Luisteren naar een audioboek

Download hier

13. Kijken naar een digitaal kinderboek

Download hier

14. Boeken van de bib uitlenen

Download hier

15. Boeken lezen als opdracht voor school

Download hier

16. Broer of zus leest voor

Download hier

17. Kind leest voor aan de ouder

Download hier

18. Kijken naar een voorleesfilmpje

Download hier

19. De tv leidt de aandacht af

Download hier

20. Het telefoongesprek leidt de aandacht af

Download hier

21. Het gesprek leidt de aandacht af

Download hier

22. Een vast voorleesmoment

Download hier

23. Een eigen leesplekje in huis

Download hier

24. Buiten voorlezen

Download hier

25. Een gezellige voorleeshoekje maken

Download hier
Categorie: .