Ouderbijeenkomst: voorlezen en vertellen

Productbeschrijving

Je organiseert een oudergroep over de taalontwikkeling van kinderen, meer specifiek over de taalstimulering aan de hand van boeken? Je wil ouders tonen wat de school hierrond doet? Je wil hen motiveren om zelf ook actief de taal/talen van hun kind te stimuleren? Je wil dat ook anderstalige, laaggeletterde of analfabete ouders zich gesterkt weten om met boeken aan de slag te gaan? Deze ouderbijeenkomst bied je hapklaar materiaal, uitgeteste methodieken en een gebruiksklare presentatie.  

Download de pdf ‘ouderbijeenkomst voorlezen en vertellen 

Hierin vind je alles om de bijeenkomst inhoudelijk en praktisch voor te bereiden en de opbouw van de bijeenkomst. 

Download de ondersteunende Powerpointpresentatie ‘ouderbijeenkomst voorlezen en vertellen’. Deze presentatie maakt een essentieel deel uit van de bijeenkomst. Je kan deze integraal gebruiken of gebruiken als basis voor een eigen voorstelling op maat van de school en de ouders. Vergeet zeker de notities niet te bekijken! Deze geven extra toelichting en helpen je op weg om de presentatie optimaal te laten renderen. 

 Deze presentatie komt het best tot zijn recht met het lettertype “Neucha”. Indien dit niet op je software staat is dit eenvoudig te downloaden. 

Download

Ouderbijeenkomst: voorlezen en vertellen

Download hier

Powerpointpresentatie "Voorlezen en vertellen"

Download hier