PowerPoint ‘Werk aan huiswerk’ voor schoolteams

Productbeschrijving

Deze presentatie hoort bij de methodiek ‘informerende Powerpoint’ van de uitgave ‘Scoren zonder Huiswerk’ uit het deel ‘Aan de slag met het team’, blz. 56-57.

Deze PP informeert het team over de wetenschap achter huiswerk in de lagere school, de doelen van huiswerk, de rol van ouders,  de visie van de school en leidt een denkoefening in .

Deze presentatie is een goede aanzet om het thema huiswerk in te leiden of een back-up wanneer je met andere methodieken huiswerk onder de loep neemt. Je kan deze integraal gebruiken of gebruiken als basis voor een eigen voorstelling op maat van de school.

Deze presentatie komt het best tot zijn recht met het lettertype Neucha. Indien dit niet op je software staat is dit eenvoudig te downloaden. Vergeet zeker de notities niet te bekijken. Deze geven je extra ondersteuning en achtergrond.

Download

Informatieve powerpoint methodiek

Download hier

Informatieve powerpoint huiswerkvisie

Download hier