Vrije tijd

Vanuit verschillende hoeken krijgen we signalen dat heel wat kinderen hun vrije tijd weinig zinvol invullen. Zo merken bijvoorbeeld leerkrachten op dat een deel van hun leerlingen na een weekend of vakantie niet ontspannen in de klas zitten, weinig energie hebben en na rondvraag bij de leerlingen zich vaak vervelen, gewoon wat rondhangen, of uren achter een scherm zitten. Op het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten heeft dit een negatief effect. Voor de leerprestaties is dit natuurlijk ook nefast.

Daarenboven blijkt dat het rijke vrijetijdsaanbod in Antwerpen bij veel gezinnen onbekend is, of dat veel ouders denken dat dit aanbod niet toegankelijk is voor hen. Om hierin verandering te brengen en ouders op andere gedachten te brengen, willen we ouders eerst en vooral overtuigen van de vele voordelen van een bewuste vrijetijdsbesteding. Dit doen we door middel van het vrije – tijdsspel. Met De Speelkaravaan willen we het aanbod aan vrije – tijdsbestedingen bekend maken bij ouders.

Liese VanderauweraVrije tijd