Brede Leeractiviteiten

In een stedelijke context hebben tal van maatschappelijke uitdagingen een grote impact op de leerkansen van kinderen en jongeren. Het is voor hen niet altijd vanzelfsprekend de nodige competenties te verwerven om in deze stedelijke realiteit vorm te geven aan hun persoonlijk leven. Dit vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, door iedereen die zorg voor hen draagt. Daarom willen we scholen aanmoedigen om via een netwerk van organisaties de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de schooltijd, te stimuleren.

We ondersteunen scholen om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en jongeren via een kwalitatief aanbod van leeractiviteiten op school met bijzondere aandacht voor kansengroepen en dit in samenwerking met externe partnerorganisaties, vrijwilligers en ouders.

Om te kunnen realiseren dat ouders een actieve rol opnemen in de brede leeractiviteiten, moeten we op zoek gaan naar een manier om de mind-set van een groot deel van de maatschappelijk kwetsbare ouders te zien veranderen.

Veel van de ouders waar De Schoolbrug mee in contact komt zien niet altijd een link tussen het ondernemen van brede leeractiviteiten met/voor hun kind en het verhogen van de onderwijskansen. Dit is één van de redenen waarom kinderen uit maatschappelijk kwetsbare milieus niet aansluiten bij het georganiseerde vrijetijdsaanbod, maar ook een gebrek aan leerzame spelprikkels thuis ervaren. Wanneer ouders niet de meerwaarde zien van bv. gezelschapspelen, voorleesmomenten,…zal er weinig of geen tijd en energie aan besteed worden.

Veel ouders geloven echter zeer sterk in de meerwaarde van het geven van (veel) extra huiswerk of werkbundels als extra stimulans naar een succesvolle schoolloopbaan. Dit terwijl onderzoek heeft aangetoond dat huiswerk alleen (beperkte) leerwinst geeft àls het in optimale omstandigheden kan gemaakt worden, en dat het voor kinderen uit kwetsbare milieus zelfs eerder negatieve effecten heeft op de schoolloopbaan. (Ronning, 2011) Huiswerk versterkt op die manier zelfs de onderwijsongelijkheid.

Met projecten zoals “Scoren zonder huiswerk” zetten we in op brede leeractiviteiten voor leerlingen.

Tarik AtacBrede Leeractiviteiten