Waar gaan wij voor?


Druk op en ontdek waar wij voor staan.

Verbinden

We verbinden en versterken ouders, leerkrachten en leerlingen in functie van een succesvolle schoolloopbaan. We zorgen voor vertrouwen, open dialoog en wederzijdse waardering tussen alle betrokkenen.

Geloven in

We geloven in de kracht van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. We zetten ouders en leerlingen aan om hun schoolloopbaan zelf in handen te nemen en we moedigen leerkrachten aan om te geloven in de meest kwetsbaren en het verschil te maken voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst.

Maatwerk

Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. We werken dan ook steeds een aanpak uit op maat.

gewoon doen

We laten ons niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. We dragen het nemen van initiatief, daadkracht en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel.

gelijkwaardigheid

We gaan samen met leerlingen, leerkrachten en ouders op zoek naar oplossingen vanuit een gelijkwaardig partnerschap en vanuit de overtuiging dat iedereen een gelijkwaardige rol heeft in de schoolloopbaan van een kind.

Betrokkenheid

Wanneer leerkrachten en ouders op elkaar betrokken zijn en met elkaar samenwerken, komen kinderen tot betere leer- en ontwikkelingskansen. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school.

De leefwereld van kinderen binnenbrengen in de school

Wanneer leerkrachten de leefwereld van kinderen en ouders leren kennen, kunnen ze de klaspraktijk erop afstemmen en realistische verwachtingen koesteren.

Ogen stralen als talent wordt (h)erkend en ingezet

Leerkrachten en ouders werken samen zodat leerlingen kunnen stralen en (h)erkend worden in hun talent.

Interactieve werkvormen leiden tot dialoog

Door interactief aan het werk te gaan komen ook ouders aan het woord en ontstaat er wederzijdse dialoog, een voorwaarde om te kunnen samenwerken aan de toekomst van het kind.

Verandering, de school in ontwikkeling

We zetten de school in ontwikkeling en versterken het professioneel handelen van het hele schoolteam in het samenwerken met ouders en streven samen naar schoolsucces voor alle kinderen en jongeren.

1 + 1 = 3. De kracht van samenwerken met partners.

De school staat er niet alleen voor. Door samen te werken met ouders en partnerorganisaties komen we tot mooie resultaten, allemaal in het belang van het kind.

Succeservaringen doen groeien

Succeservaringen doen leerlingen, ouders en leerkrachten groeien en helpen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zelfvertrouwen begint klein en eindigt groot. Waardering, ook voor kleine successen, is daarom enorm belangrijk.

Ouderbetrokkenheid begint informeel

Informele contacten slaan een brug, die latere formele contacten kunnen vergemakkelijken.

Visie op partnerschap met ouders

Een doordachte visie op partnerschap met ouders, gedragen door het hele schoolteam. Dat is de sleutel tot een succesvolle samenwerking met ouders.

De school is een leerplaats voor ouders, (toekomstige) leerkrachten en leerlingen.

Een plaats waar iedereen kan leren, ontdekken en groeien en waar leerkrachten een ondersteunende rol kunnen opnemen naar ouders toe.

Verbinden

We verbinden en versterken ouders, leerkrachten en leerlingen in functie van een succesvolle schoolloopbaan. We zorgen voor vertrouwen, open dialoog en wederzijdse waardering tussen alle betrokkenen.

Geloven in

We geloven in de kracht van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. We zetten ouders en leerlingen aan om hun schoolloopbaan zelf in handen te nemen en we moedigen leerkrachten aan om te geloven in de meest kwetsbaren en het verschil te maken voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst.

Maatwerk

Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. We werken dan ook steeds een aanpak uit op maat.

gewoon doen

We laten ons niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. We dragen het nemen van initiatief, daadkracht en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel.

gelijkwaardigheid

We gaan samen met leerlingen, leerkrachten en ouders op zoek naar oplossingen vanuit een gelijkwaardig partnerschap en vanuit de overtuiging dat iedereen een gelijkwaardige rol heeft in de schoolloopbaan van een kind.

Betrokkenheid

Wanneer leerkrachten en ouders op elkaar betrokken zijn en met elkaar samenwerken, komen kinderen tot betere leer- en ontwikkelingskansen. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school.

De leefwereld van kinderen binnenbrengen in de school

Wanneer leerkrachten de leefwereld van kinderen en ouders leren kennen, kunnen ze de klaspraktijk erop afstemmen en realistische verwachtingen koesteren.

Ogen stralen als talent wordt (h)erkend en ingezet

Leerkrachten en ouders werken samen zodat leerlingen kunnen stralen en (h)erkend worden in hun talent.

Interactieve werkvormen leiden tot dialoog

Door interactief aan het werk te gaan komen ook ouders aan het woord en ontstaat er wederzijdse dialoog, een voorwaarde om te kunnen samenwerken aan de toekomst van het kind.

Verandering, de school in ontwikkeling

We zetten de school in ontwikkeling en versterken het professioneel handelen van het hele schoolteam in het samenwerken met ouders en streven samen naar schoolsucces voor alle kinderen en jongeren.

1 + 1 = 3. De kracht van samenwerken met partners.

De school staat er niet alleen voor. Door samen te werken met ouders en partnerorganisaties komen we tot mooie resultaten, allemaal in het belang van het kind.

Succeservaringen doen groeien

Succeservaringen doen leerlingen, ouders en leerkrachten groeien en helpen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zelfvertrouwen begint klein en eindigt groot. Waardering, ook voor kleine successen, is daarom enorm belangrijk.

Ouderbetrokkenheid begint informeel

Informele contacten slaan een brug, die latere formele contacten kunnen vergemakkelijken.

Visie op partnerschap met ouders

Een doordachte visie op partnerschap met ouders, gedragen door het hele schoolteam. Dat is de sleutel tot een succesvolle samenwerking met ouders.

De school is een leerplaats voor ouders, (toekomstige) leerkrachten en leerlingen.

Een plaats waar iedereen kan leren, ontdekken en groeien en waar leerkrachten een ondersteunende rol kunnen opnemen naar ouders toe.

Tarik AtacWaar gaan wij voor?