Waar gaan wij voor?

Druk op en ontdek waar wij voor staan.

Werken vanuit kernwaarden.

De schoolwerking wordt gestuurd door jullie visie. Deze kan gebaseerd zijn op een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld:

 • gelijkwaardigheid: Iedereen telt mee en daarbij is er de nodige aandacht voor diversiteit.
 • verbinden: Wanneer ouders, leerkrachten, leerlingen zich met elkaar en met 'de buurt' verbonden voelen, leidt dat tot een sterk netwerk waarbinnen kinderen alle kansen krijgen voor een geslaagde leerloopbaan.
 • geloven: Het geloof in leerlingen is cruciaal om hun leerkansen te maximaliseren. Maar ook geloven in je ouders en je collega’s doet wonderen. Mits een beetje vertrouwen kan je samen het verschil maken.
 • maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Een aanpak op maat is dus voor iedereen zinvol!
 • gewoon doen: Laat je vooral niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Af en toe moet je dingen gewoon doen.
Werken vanuit kernwaarden.

De schoolwerking wordt gestuurd door jullie visie. Deze kan gebaseerd zijn op een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld:

 • gelijkwaardigheid: Iedereen telt mee en daarbij is er de nodige aandacht voor diversiteit.
 • verbinden: Wanneer ouders, leerkrachten, leerlingen zich met elkaar en met 'de buurt' verbonden voelen, leidt dat tot een sterk netwerk waarbinnen kinderen alle kansen krijgen voor een geslaagde leerloopbaan.
 • geloven: Het geloof in leerlingen is cruciaal om hun leerkansen te maximaliseren. Maar ook geloven in je ouders en je collega’s doet wonderen. Mits een beetje vertrouwen kan je samen het verschil maken.
 • maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Een aanpak op maat is dus voor iedereen zinvol!
 • gewoon doen: Laat je vooral niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Af en toe moet je dingen gewoon doen.
Werken vanuit kernwaarden.

De schoolwerking wordt gestuurd door jullie visie. Deze kan gebaseerd zijn op een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld:

 • gelijkwaardigheid: Iedereen telt mee en daarbij is er de nodige aandacht voor diversiteit.
 • verbinden: Wanneer ouders, leerkrachten, leerlingen zich met elkaar en met 'de buurt' verbonden voelen, leidt dat tot een sterk netwerk waarbinnen kinderen alle kansen krijgen voor een geslaagde leerloopbaan.
 • geloven: Het geloof in leerlingen is cruciaal om hun leerkansen te maximaliseren. Maar ook geloven in je ouders en je collega’s doet wonderen. Mits een beetje vertrouwen kan je samen het verschil maken.
 • maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Een aanpak op maat is dus voor iedereen zinvol!
 • gewoon doen: Laat je vooral niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Af en toe moet je dingen gewoon doen.
Werken vanuit kernwaarden.

De schoolwerking wordt gestuurd door jullie visie. Deze kan gebaseerd zijn op een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld:

 • gelijkwaardigheid: Iedereen telt mee en daarbij is er de nodige aandacht voor diversiteit.
 • verbinden: Wanneer ouders, leerkrachten, leerlingen zich met elkaar en met 'de buurt' verbonden voelen, leidt dat tot een sterk netwerk waarbinnen kinderen alle kansen krijgen voor een geslaagde leerloopbaan.
 • geloven: Het geloof in leerlingen is cruciaal om hun leerkansen te maximaliseren. Maar ook geloven in je ouders en je collega’s doet wonderen. Mits een beetje vertrouwen kan je samen het verschil maken.
 • maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Een aanpak op maat is dus voor iedereen zinvol!
 • gewoon doen: Laat je vooral niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Af en toe moet je dingen gewoon doen.
Werken vanuit kernwaarden.

De schoolwerking wordt gestuurd door jullie visie. Deze kan gebaseerd zijn op een aantal kernwaarden, waaronder bijvoorbeeld:

 • gelijkwaardigheid: Iedereen telt mee en daarbij is er de nodige aandacht voor diversiteit.
 • verbinden: Wanneer ouders, leerkrachten, leerlingen zich met elkaar en met 'de buurt' verbonden voelen, leidt dat tot een sterk netwerk waarbinnen kinderen alle kansen krijgen voor een geslaagde leerloopbaan.
 • geloven: Het geloof in leerlingen is cruciaal om hun leerkansen te maximaliseren. Maar ook geloven in je ouders en je collega’s doet wonderen. Mits een beetje vertrouwen kan je samen het verschil maken.
 • maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Een aanpak op maat is dus voor iedereen zinvol!
 • gewoon doen: Laat je vooral niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag, onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Af en toe moet je dingen gewoon doen.
Creëren van betrokkenheid maakt sterke ouders, leerlingen en leerkrachten.

Wanneer jouw school en de ouders op elkaar betrokken zijn, komen kinderen tot betere leer- en ontwikkelingskansen. Verlies daarbij kwetsbare kinderen en gezinnen niet uit het oog.

De leefwereld van kinderen binnenbrengen in de school.

Wanneer je de leefwereld van je leerlingen leert kennen, kan je je klaspraktijk erop afstemmen en realistische verwachtingen koesteren.

Ogen stralen als talent wordt (h)erkend en ingezet.

‘Een kind dat iets doet waarbij het zijn of haar talent inzet, herken je aan de talentblik. Dat is een blik van uiterste betrokkenheid op wat het doet, samen met een vorm van plezier, gedrevenheid en tevredenheid. Kortom: het kind gaat helemaal op in dat waar hij of zij mee bezig is en is niet makkelijk uit die concentratie te halen.’ Uit: Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf

Interactieve werkvormen leiden tot dialoog.

Door interactief aan het werk te gaan, kan je meer op maat van je leerlingen en ouders werken. Het biedt de mogelijkheid hen te bevragen en ook echt aan het woord laten. zo kom je hopelijk meer te weten over de leefwereld van je ouders en je leerlingen en kan je informatie nog beter afstemmen op de groep. Probeer daarbij alle ouders en al je leerlingen aan te spreken en te betrekken, zodat iedereen zich welkom en relevant voelt. Je vindt op onze website www.deschoolbrug.be/materialenbank fijne methodieken om interactief en inzichtelijk te werken.

Verandering? Waarom?

De maatschappij evolueert en dus moet het onderwijs, jouw school en ook jij als leerkracht, inspelen op nieuwe noden en mogelijkheden. Daarom blijft een school steeds in ontwikkeling. Stilstaan is achteruitgaan en innoveren is dus essentieel.

1 + 1 = 3. De kracht van samenwerken met partners.

Wanneer je tracht om eenieders mogelijkheden en talenten maximaal in te zetten en je waardering toont voor geleverde inspanningen, kom je vaak tot mooie resultaten. Complementair werken werkt!

Succeservaringen doen groeien.

Succeservaringen doen leerlingen, ouders, maar ook jou, als leerkracht, groeien en helpen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zelfvertrouwen begint klein en eindigt groot. Waardering, ook voor kleine successen, is daarom enorm belangrijk.

Ouderbetrokkenheid begint informeel.

Informele contacten slaan een brug, die latere formele contacten kunnen vergemakkelijken. Een gesprekje over het weer, hobby’s, je zelfgemaakte jurk of zelfs ‘taart’ zijn mogelijke informele gespreksonderwerpen. Deze informele gesprekken kunnen zowel plaatsvinden aan de schoolpoort, als tijdens een georganiseerd koffiemoment, sportevenement of schoolfeest en bieden je later een betere wederzijdse verstandhouding. Ze zijn de voedingsbodem voor je latere formele contacten.

Een doordachte visie, gedragen door het hele schoolteam.

Activiteiten voor ouders zijn een middel om hen te betrekken. Wat je concreet onderneemt, is dan ook afhankelijk van het doel dat je wil bereiken. Je visie op ouderbetrokkenheid bepaalt daarom de aard van de acties die je onderneemt naar ouders toe. Overweeg dus vooraf wat je als school precies wil bereiken. De Schoolbrug kan je daarbij ondersteunen. Inspiratie vind je alvast op www.deschoolbrug.be/product/hoe-ouders-betrekken.

De school als leerplaats voor ouders, (toekomstige) leerkrachten en leerlingen.

Jouw school als een plaats waar iedereen kan leren, ontdekken en groeien en waar jij, als leerkracht, een ondersteunende rol inneemt naar leerlingen, stagiaires, ouders en je collega’s toe.

Tarik AtacWaar gaan wij voor?