Scoren zonder huiswerk

Huiswerk en school lijken in Vlaanderen net zo verstrengeld met elkaar te zijn als Ken en Barbie, of Tarzan en Jane. Het belang dat aan huiswerk in het basisonderwijs wordt toegekend door ouders, leerkrachten en directies staat niet in verhouding tot de leerwinst die met huiswerk op jonge leeftijd wordt bereikt. Die is wetenschappelijk aangetoond erg mager. Bovendien zijn er tal van voorwaarden bij zowel de leerkracht, de leerling en de thuissituatie van de leerling die vervuld moeten worden vooraleer huiswerk dat (lage) leereffect kan bereiken. De minimale leerwinst wordt dan ook enkel geboekt bij sterkere leerlingen die thuis voldoende en de juiste ondersteuning krijgen. Voor een grote groep kinderen dreigt er een omgekeerd effect, en is huiswerk niet iets wat bijdraagt aan leerwinst, dan wel aan demotivatie. Kortom: sterke leerlingen winnen weinig bij huiswerk, en leerlingen die het moeilijk hebben of ondersteuning missen verliezen er eerder door.

Het uitgangspunt van De Schoolbrug is dat je huiswerk niet zomaar kan afschaffen, maar dat je een alternatief in de plaats moet zetten. Wij staan sceptisch tegenover huiswerk in het lager onderwijs als methode, niet tegenover de doelen ervan. Die willen we realiseren via een andere, uitdagende en rechtvaardige weg.

Samen met de school zorgen we ervoor dat ouders anders en ruimer gaan kijken naar hun eigen rol als onderwijsondersteuner en met het schoolteam gaan we op zoek naar een andere huiswerkaanpak.

Wil je onze alternatieven voor klassiek huiswerk, de methodieken voor het schoolteam of de ouderbijeenkomsten rond huiswerk zelf ontdekken en gebruiken? Neem dan een kijkje op onze materialenbank

Wil je graag ondersteuning bij het opzetten van een traject op jouw school om anders te gaan kijken naar huiswerk? Meld je dan hier aan. We komen langs voor een gesprek en zoeken naar een aanbod op maat van jouw school.

Tarik AtacScoren zonder huiswerk