Professionaliseren van leerkrachten

“De professionalisering van leerkrachten in het samenwerken met ouders verdient dezelfde aandacht als bijvoorbeeld didactiek of klasmanagement. Het is van belang dat leerkrachten weten wat ertoe doet in de samenwerking met ouders en dat ze over de competenties beschikken om daarnaar te handelen en de bijbehorende activiteiten kunnen vormgeven en uitvoeren.” (Lusse, School en thuis, 2019)

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat niet elke vorm van ouderbetrokkenheid evenveel effect heeft op de schoolloopbaan van het kind. ‘Als je wil dat ouderbetrokkenheid ten goede komt aan het leren van kinderen, dan moet je investeren in die vormen van ouderbetrokkenheid waarvan bekend is dat die daaraan een bijdrage leveren’ (Broekhof 2006)

De Schoolbrug laat schoolteams kennis maken met de wetenschappelijke inzichten rond succesvolle samenwerking met ouders. Wil je daarna aan de slag met deze inzichten dan begeleiden wij de school daarbij stap voor stap. We zorgen er voor dat elke leerkracht zich toegerust voelt om samen te werken met ouders. We ondersteunen de school en leerkrachten bij de organisatie van ouderactiviteiten die het verschil maken voor de schoolloopbaan van kinderen.

Interesse? Meld je hier aan en dan komen we langs voor een gesprek. We bekijken dan samen met jullie de noden van de school en werken een aanbod uit op maat van de school.

Tarik AtacProfessionaliseren van leerkrachten