Scholen

Wil jouw basisschool een gratis voorlezer ontvangen of willen jullie persoonlijke voorlezers schenken aan enkele van jullie gezinnen met een grote nood aan taalbevordering? Dan is een samenwerking met de Boekenkaravaan misschien een goed plan.

Wat moet je weten voor je jouw school kandidaat stelt? De Boekenkaravaan gaat graag een structurele samenwerking met jullie kleuter- of lagere school aan. We proberen samen het project in te bedden in jullie taalbeleid en schoolwerking. Gaandeweg werken we toe naar jullie eigen voorleesproject op school. We ondersteunen inhoudelijk, reiken materialen en helpende handen aan om dit mogelijk te maken. De Boekenkaravaan richt zich op kinderen die extra taaloefenkansen Nederlands goed kunnen gebruiken en die het plezier van lezen, boeken of verhalen nog niet kennen.

Een school engageert zich om gezinnen uit de doelgroep te informeren over en te motiveren voor het gratis aanbod. Een inschrijfpartner probeert met andere woorden gezinnen warm te maken om thuis een voorlezer te ontvangen. We verwachten van inschrijfpartners dat ze contact houden met de ingeschreven gezinnen, bereikbaar zijn voor afstemming en communicatie van de Boekenkaravaan doorgeven. Een inschrijfpartner binnen de school kan bijvoorbeeld een zorgcoördinator of een leerkracht Nederlands van een KAAP-groep zijn.

Wij stellen presentaties, filmpjes en documenten in verschillende talen ter beschikking om het aanbod te presenteren aan ouders, zie onderaan deze pagina. Van zodra de inschrijvingen van jullie gezinnen binnen zijn, gaat de Boekenkaravaan op zoek naar geschikte voorlezers. De Boekenkaravaan is doorheen de voorleesperiode steeds beschikbaar om vragen te bespreken.

Een school kan er ook voor kiezen om een voorlezer te ontvangen tijdens een KAAP-opvang, tijdens de schooluren of de buitenschoolse opvang. We gaan graag samen op zoek naar de meest geschikte formule. Neem contact op met boekenkaravaan@deschoolbrug.be.

Liese VanderauweraScholen