Scholen

Wil jouw schoolteam werken rond het partnerschap met ouders in de talenontwikkeling van jullie leerlingen? Zoeken jullie naar voorleesondersteuning aan huis voor gezinnen, ouderactiviteiten rond taal- en leesbevordering, vorming voor leerkrachten? Dan is een samenwerking met dit project van De Schoolbrug misschien wel iets voor jullie.

Wat moet je weten voor je jouw school aanmeldt? De Boekenkaravaan gaat graag een structurele samenwerking met jullie kleuter- of lagere school aan. We werken zowel op beleid, visie als praktijk. Een schooltraject betekent dat we vanuit een beginsituatieanalyse vertrekken, samen een plan opmaken en onze gezamenlijke doelen spreiden over meerdere jaren. Uiteraard gaan we na of onze acties de gewenste effecten hebben en kunnen we bijsturen na evaluatie. 

Het hoofdthema is steeds het partnerschap tussen ouders en school. Daarbinnen nemen we dus een focus op de rol van ouders in de talenontwikkeling van de kinderen. Een samenwerking kan uitmonden in thematische oudergroepen, uitbouw van de (meertalige) voorleespraktijk op school met ouders, ondersteuning aan huis van gezinnen met grootste nood aan taal- en leesbevordering, visietraject met het team over meertalige talenontwikkeling en partnerschap met ouders, enz.  

Uiteraard vergt dit soort traject een groot engagement van jullie school. Ouderbijeenkomsten en ondersteuning aan huis kunnen enkel wanneer ingebed in een visie en beleid van jullie school. Daarvoor zijn tijd op pedagogische studiedagen, samenkomsten met een werkgroep, een vlotte afstemming met enkele contactpersonen, mogelijkheid tot een bevraging van leerkrachten en terugkoppelingen op personeelsvergaderingen bijvoorbeeld noodzakelijk. In ruil daarvoor zal een collega van De Schoolbrug met expertise binnen het thema op maat van jullie school werken.  

Als jullie overtuigd zijn van de meerwaarde, kan je je aanmelden door te mailen naar info@deschoolbrug.be. We komen dan op gesprek om jullie vraag te verhelderen. Dit is een vaste procedure in samenwerking met het Onderwijsnetwerk van de Stad Antwerpen. We brengen tijdens dit gesprek in kaart wat de context is, vanwaar de vraag komt en wat jullie exact verwachten van een samenwerking. Jullie kunnen het verslag van dit gesprek aanvullen en vervolgens legt het Onderwijsnetwerk Antwerpen jullie vraag voor aan een groep experts. Zij bekijken stadsbreed welk aanbod en welke partners het meest geschikt zijn om met jullie een traject aan te gaan. Zij houden hierbij zeker rekening met een samenwerking met de Boekenkaravaan- De Schoolbrug. Zij formuleren daarnaast ook adviezen en voorwaarden voor een geslaagd traject. Als de Boekenkaravaan hieruit komt als de beste partner, kunnen we ons gezamenlijk traject opstarten.

Tarik AtacScholen