Leesplezier

De Schoolbrug begeleidt scholen in hoe ze met ouders een partnerschap kunnen vormen om de leesvaardigheid van hun leerlingen te bevorderen. Elke ouder kan ongeacht taalniveau Nederlands of opleidingsgraad een beslissende onderwijsondersteunende rol spelen op vlak van leesplezier. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat de kans dat een kind een goede lezer wordt, vijfmaal groter is wanneer de ouders een actieve leesopvoeding voeren. Daarnaast hebben risicolezers veel tijd en motivatie nodig om te leren lezen. Iedere ouder kan positief wegen op de motivatie en het besef van het belang van kunnen lezen.

Hoe kan je als school ouders daarbij ondersteunen? Thematische oudergroepen rond voorlezen, uitbouw van de (meertalige) voorleespraktijk op school met ouders, ondersteuning aan huis van gezinnen met een grote nood aan taal- en leesbevordering, visietraject met het team over meertalige talenontwikkeling en partnerschap met ouders, enz.

Als jullie overtuigd zijn van de meerwaarde voor jouw school, kan je je aanmelden door te mailen naar info@deschoolbrug.be. We komen dan op gesprek om verder te verkennen en een aanbod uit te werken op maat van jouw school.

Tarik AtacLeesplezier