Gemeenschappelijke visie

Om het partnerschap met ouders duurzaam te verankeren in een school is het nodig dat het deel uitmaakt van het DNA van een schoolteam. Ouderbetrokkenheid is een zaak van iedereen op school, niet enkel van de zorgcoördinator, de directeur of een enthousiaste enkeling.

Wij trachten dit te realiseren door vanuit de concrete praktijk op school denkprocessen op gang te brengen. In eerste instantie bij de directe contactpersonen, in tweede instantie bij het ganse schoolteam. Het denkproces vertrekt vanuit een gerichte actie die samen met de school wordt opgezet. We bespreken welk effect beoogd wordt met de oudergerichte actie en het gewenste resultaat bereikt wordt. We staan stil bij de meerwaarde die ouderbetrokkenheid voor de school heeft of in de toekomst kan hebben. Waarom wil de school haar ouders betrekken en op welke manier wil zij dat doen?

Tarik AtacGemeenschappelijke visie