Laagdrempelige ouderactiviteiten

Scholen organiseren heel wat activiteiten voor hun ouders. Deze activiteiten passen binnen een formele of informele participatie. Dit kan gaan van het voorlezen in de klas, meegaan op uitstap tot deelname aan een ouderraad of oudercomité. Deelname van ouders aan het schoolleven van hun kinderen heeft een positieve impact op het welbevinden en de schoolprestaties van het kind.

‘We voelden vooral heel veel warmte, energie en positiviteit.’

Samen met scholen organiseren we tal van activiteiten om zowel het hele schoolteam als de ouders te brekken:

  • Themagroepen rond opvoeding 
  • Ouderbabbels
  • Ontbijt voor en door ouders op school
  • Schoolpoortgesprekken
  • Dag van de ouder
  • Openklasmomenten
  • Zwemouders
Tarik AtacLaagdrempelige ouderactiviteiten