Participatieve oudergroep

Een participatieve oudergroep is een groep ouders die frequent samenkomt en uit een min of meer vaste kern van ouders bestaat. Het gespreksonderwerp van de groep kan heel uiteenlopend zijn en sluit aan bij de noden van zowel de school als de ouders.

Net zoals met al onze acties is het de bedoeling dat we bij de opstart van de oudergroep ondersteunend werken naar de school toe en dat de school geleidelijk aan de groep zelfstandig gaat leiden.

Het is ook onze betrachting om een aantal ouders van de oudergroep aan te zetten om een actieve rol op te nemen in de school. Op die manier worden een aantal ouders ambassadeur van de school en kunnen ze een betekenisvolle rol opnemen naar zowel de school als andere ouders.

Werken op maat van de school en de ouders staat centraal bij de organisatie van deze oudergroepen. Samen met de ouders en de school worden activiteiten georganiseerd die makkelijk implementeerbaar zijn. Participatieve oudergroepen organiseren vraagt een grote investering van leerkrachten en scholen en de resultaten zijn meestal pas zichtbaar op lange termijn. De beoogde doelgroep bij deze acties zijn vooral de meest kwetsbare ouders van de school.

Tarik AtacParticipatieve oudergroep