Studio Kompas

  

Studio Kompas brengt kinderen tussen 9 en 12 jaar op een creatieve manier in contact met allerhande boeiende thema’s. De kinderen volgen een traject van 2 jaar en worden wekelijks geprikkeld door thema’s uit culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke hoek. Kinderen uit Antwerpse aandachtswijken krijgen zo de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien.

Elke woensdag komen gepassioneerde gastsprekers vertellen over hun beroep. Deze sprekers komen uit allerlei hoeken van de arbeidsmarkt: chirurgen, regisseurs, journalisten …

De kinderen worden hierbij ook aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan. Op een speelse, interactieve én educatieve manier willen we deze kinderen laten proeven van uiteenlopende toekomstmogelijkheden. Op deze manier vergroten we hun slaagkansen in het onderwijs.

Studio Kompas draagt bij aan de horizonverruiming bij kinderen. Ze komen in aanraking met beroepen, die ze anders niet zouden leren kennen.

Tarik AtacStudio Kompas