Vorming op maat

  

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

Na deze studiedag weet ik beter hoe ik anderstalige ouders moet benaderen. (leerkracht)

Tarik AtacVorming op maat