Week van de geletterdheid

  14 september 2023

De week van de geletterdheid (4 tot 10 september) stond dit jaar in het teken van duidelijkheid. Duidelijkheid neemt drempels weg, en laat dat net zijn waar we ook bij De Schoolbrug voor gaan. Onder andere via onze pictogrammen die scholen kunnen gebruiken in hun communicatie met ouders: https://www.deschoolbrug.be/product/pictogrammen/.

Nog meer materialen, tips en interessante organisaties vind je via https://houhetduidelijk.be/

 

Tarik AtacWeek van de geletterdheid