Start handleiding De Kleine Scholier

Productbeschrijving

De Kleine Scholier omvat zeven ouderbijeenkomsten over de ontwikkeling van een kleuter. De waarde van het kleuteronderwijs en het belang van stimulansen voor de ontwikkeling van een kleuter worden sterk in de verf gezet. De ouders krijgen de nodige ondersteuning om thuis een stimulerend klimaat te scheppen. Iedere bijeenkomst gaan zij ook een kijkje in de klas nemen, waarbij duidelijk wordt dat spelen leidt tot leren.

‘Het was een unieke ervaring om mijn kind eens op school bezig te zien.’

Download

Start handleiding

Download hier

Huisje

Download hier

Voorbeeld schriftelijke uitnodiging

Download hier
Categorie: .