KAAP

  

Werken aan ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid, daarvoor staat Kaap. Binnen dit project wordt het Nederlands ingezet als middel om ouders meer te betrekken bij het schoolleven van hun kinderen. Lesgevers komen twee keer per week samen met de ouders om rond schoolse thema’s te werken. Ouders organiseren binnen hun lessen ook activiteiten op school (projectwerk) zodat ze hun nieuw verworven woordenschat kunnen oefenen in de praktijk. Het schoolteam leert de ouders beter kennen  om zo hun ouderwerking af te stemmen op hun ouders.

Ik leer de school van mijn kind en andere ouders kennen, én leer Nederlands. Beter kan het niet, toch?

Tarik AtacKAAP