De Leertrein

  

Studenten Lerarenopleiding en Sociaal Werk bezoeken leerlingen uit de lagere school gedurende 10 à 12 weken om de ouders te ondersteunen. Hierbij creëren ze een leerondersteunend klimaat voor hun kind. We brengen een goede communicatie op gang tussen school, ouders en kind. Dankzij dit project worden de toekomstige leerkrachten voorbereid op het lesgeven in een grootstedelijke context.

Ik had nooit gedacht dat er gezinnen zijn die geen gezelschapsspelletjes spelen. Nu weet ik dat niet alles vanzelfsprekend is.

Tarik AtacDe Leertrein