Inspiratiebundel klas-of schoolbib

  28 november 2023

Wist je dat boeken in huis hebben een grote voorspeller is voor leesbegrip? Wist je dat de kans dat jouw leerling een vlotte lezer wordt vijf keer groter is als de ouder thuis ook leest of in boekjes kijkt? Wist je dat 20% van de Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar nooit boeken uit de openbare bibliotheek leent?

Leg deze weetjes samen en je weet ook dat jij als school een groot verschil kan maken door boeken mee naar huis te geven. Je verlengt de leestijd van je leerlingen, vergroot de kans dat een ouder voorleest én je verkleint de groep kinderen die thuis weinig of geen boeken ter beschikking hebben.

Je klas- of schoolbib is geen vervanger van de openbare bib, maar een smaakmaker of een haalbaar opstapje. Uiteraard zijn er ook nadelen en risico’s aan verbonden. In deze inspiratiebundel zetten we je stap voor stap op weg om tot een diverse en meertalige collectie te komen die ook (deels) uitleenbaar is voor gezinnen. We nemen drempels weg en beperken de risico’s. Het document staat vol met boekentips en aankoopbronnen. Verwacht je aan uitgewerkte posters en materialen rechtstreeks bruikbaar met je leerlingen én hun ouders.

We tippen ook manieren om aan extra budget te geraken en we gidsen je door het digitale oerwoud aan voorleesvideo en -audio.

 

Veel leesplezier!

 

Bronnen:
Iedereen Leest, 2020
PIRLS, 2021

#Foto’s Roel Alenus
#Vormgeving Spoor Oost ontwerp

Tarik AtacInspiratiebundel klas-of schoolbib