Onderwijsondersteunende rol

Wat ouders thuis doen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, draagt bij aan het schoolsucces van het kind. We kiezen er bewust voor om ouders te versterken in het ontwikkelen van vaardigheden die ze in eerste instantie mogelijk niet bezitten maar die ze wel kunnen ontplooien. Zo laten we het didactische en pedagogische luik over aan de school omdat we geloven dat dit hun deskundigheid en verantwoordelijkheid is. We geloven dat ouders het leerproces van hun kinderen wel kunnen ondersteunen door het verbreden van de leeromgeving van hun kinderen en door het geven van positieve leerstimulansen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid thuis nog meer effect heeft op de studieprestaties dan op school.

We zetten op verschillende manieren in op deze doelstelling: De Speeltrein, De Leertrein, De Kleine Scholier en De Boekenkaravaan.

 

Tarik AtacOnderwijsondersteunende rol