Kies Raak!

  

Kies Raak!, twee korte, krachtige en eenvoudige woorden die staan voor twee uitdagingen. Ten eerste de uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder kind of jongere met zijn talenten ten volle tot ontplooiing komt. Ten tweede de uitdaging om de ouders van deze kinderen maximaal te ondersteunen en te betrekken bij het proces van studie- en schoolkeuze. Kies Raak! bevat uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager naar het secundair onderwijs en de doorstroom van de eerste graad naar de tweede graad in het secundair onderwijs. Zowel ouders als leerlingen worden interactief betrokken bij het keuzeproces.

Ik merk dat leerlingen en ouders meer vanuit talenten denken en loskomen van het ASO-, TSO-, BSO- en KSO-denken, sinds er in de klas met ‘Kies Raak!’ wordt gewerkt.

Tarik AtacKies Raak!