De Kleine Scholier

  

Maandelijks komen ouders van de derde kleuterklas samen in de school van hun kleuter. De bijeenkomst start met een infomoment over de ontwikkeling van een kleuter en hoe kinderen spelend leren. Er wordt een kijkmomentje in de klas georganiseerd. De waarde van het kleuteronderwijs en het belang van stimulansen voor de ontwikkeling van een kleuter worden sterk in de verf gezet.  De ouders krijgen de nodige tips om thuis een leerbevorderend klimaat te scheppen.

Het was een unieke ervaring om mijn kind eens op school bezig te zien.

Tarik AtacDe Kleine Scholier