De Speeltrein

  

Studenten uit de hogeschool stimuleren thuis de brede leer – en leefomgeving. Met de ouder (meestal de moeder) werkt de student aan vaardigheden die nodig zijn om haar kind(eren) de nodige stimuli en ondersteuning te kunnen bieden. Bij het kind wordt de ontwikkeling op speelse wijze gestimuleerd. In beide gevallen worden er slechts impulsen daartoe gegeven. Het eigenlijke werk moet verder door ouder en kind gebeuren. Enkel scholen die ‘De Kleine Scholier’ organiseren, komen in aanmerking voor De Speeltrein.

Het project is erg zinvol voor onze school, omdat niet elke leerling thuis dezelfde begeleiding en kansen krijgt.

Tarik AtacDe Speeltrein