Studiekeuze

Inzetten op een bewuste studie – en schoolkeuze, op basis van interesses en talenten blijft één van de voornaamste sleutels om jongeren te leiden naar een succesvolle schoolloopbaan.

De Schoolbrug zet via 4 projecten in op dit sleutelmoment. Kies Raak! voor de overgang van het basis naar het secundair, en van de eerste graad secundair naar de tweede graad secundair onderwijs. Kies Buitengewoon Raak! voor de overgang van het buitengewoon lager onderwijs naar het (Bu)So, en van het eerste jaar BuSo naar de opleidingsfase. 

Tarik AtacStudiekeuze