Train the trainer ‘Van chaos naar zen’ lager onderwijs

  6 oktober 2017

Met dit pakket zet De Schoolbrug sterk in op verbinding tussen leerkracht, leerling en ouders. De methodieken zijn een hulpmiddel om te werken aan het welbevinden en verbinding tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht.

We geloven sterk dat we elkaar kunnen inspireren bij het inzitten van deze methodieken. Daarom organiseren we een train the trainer traject. We komen 3 keer samen op onderstaande data:

22 november 2017 van 10.00 tot 12.00

21 februari 2018 van 10.00 tot 12.00

18 mei 2018 van 10.00 tot 12.00

Meer info zie flyer

Tarik AtacTrain the trainer ‘Van chaos naar zen’ lager onderwijs