Voorstelling Van Chaos naar Zen voor het lager onderwijs

  6 maart 2018

De kerntaak van een leerkracht is lesgeven. Alleen blijkt die kerntaak in de praktijk niet altijd even eenvoudig te
realiseren. Groepsdynamiek, spanning, conflict en stoorzenders zetten de klassfeer onder druk. Ze beïnvloeden zo niet
alleen de leerkansen en het leerplezier van leerlingen, maar ook het werkplezier, de voldoening en de taakuitvoering van
de leerkracht(en).

Met ‘Van chaos naar zen’ zet De Schoolbrug in op verbinding tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling. Aan
de hand van verschillende methodieken wordt er gewerkt aan een aangename klassfeer.
Wil je weten wat ‘Van chaos naar zen’ inhoudt? Wat we met ‘Van chaos naar zen’ willen bereiken? Hoe werkt het? Kom
dan naar ons voorstellingsmoment op 14 maart van 10.00 tot 12.00.

De voorstelling gaat door in de Wittetraat 116, 2020 Antwerpen. Tijdens deze voorstelling maakt u kennis met onze
uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond het werken aan een aangename klassfeer en welbevinden van
leerlingen.

Graag inschrijven via mail ibtisam.vandriessche@deschoolbrug.be, zodat we voldoende broodjes kunnen voorzien.

Liese VanderauweraVoorstelling Van Chaos naar Zen voor het lager onderwijs